ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
จุลสารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 1033
คู่มือการบันทึกผลการอ่านผ่านเว็บไซต์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 850.83 KB 730
เทคนิควิธีการให้เลขผู้แต่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 695
การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.87 KB 585
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.69 KB 753
แบบประเมินความพึงพอใจห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 789
เกณฑ์ประเมินห้องสมุด 3 ดี Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 1248
โปรแกรมนับสถิติห้องสมุด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.9 MB 418
เนื้อหาสารานุกรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.53 KB 2453
คู่มือสารานุกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 1068
แผ่นพับสารานุกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 424
สารานุกรมแผนโครงงานวิชาIS2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 4286
แผนงานโครงการสารานุกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.54 KB 1325
โครงงานวิชาการสื่อสารและการนำเสนอIS2 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 1591
ผลงานการเขียนบทนำเสนอหนังสือพวกเราแปลงร่างได้ 331