ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยมุมความรู้หนังสือชุด ผีๆรอบโลก
( จำนวน 42 รูป / ดู 2680 ครั้ง )
สร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียนด้วย LIBRARY SOLUTIONS for Active Citizen
( จำนวน 35 รูป / ดู 2170 ครั้ง )
จัดกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
( จำนวน 1 รูป / ดู 461 ครั้ง )
ชวนชิมอาหารสมองบำรุงปัญญาด้วยการอ่าน
( จำนวน 9 รูป / ดู 595 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
( จำนวน 13 รูป / ดู 1334 ครั้ง )
เข้าค่ายผู้นำการอ่าน ณ Go Genius learning center เขาใหญ่
( จำนวน 10 รูป / ดู 644 ครั้ง )
เข้าค่ายผู้นำการอ่าน ณ Go Genius learning center เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 - 20 เมษายน 2561
( จำนวน 5 รูป / ดู 700 ครั้ง )
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
( จำนวน 60 รูป / ดู 3968 ครั้ง )
การจัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน ณ ลานกิจกรรมความรู้คุณธรรม จริยธรรม
( จำนวน 5 รูป / ดู 1030 ครั้ง )
การจัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน หนังสือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
( จำนวน 3 รูป / ดู 1063 ครั้ง )