ภาพกิจกรรม
ชวนชิมอาหารสมองบำรุงปัญญาด้วยการอ่าน
กิจกรรมชวนชิมอาหารสมองบำรุงปัญญาด้วยการอ่าน  โดยการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  4  ฐาน  คือ
      ฐานที่ 1 ชวนชิมอาหารสมองผ่านการสังเกต  การชิม  การทดลอง  และการนำเสนอ ด้วยหนังสือเกษตรกรรมลองทำดู
      ฐานที่  2  ชวนชิมอาหารสมองด้วยการอ่านเขียนเล่าเรื่อง  เขียนตามคำบอก 
      ฐานที่ 3 ชวนชิมอาหารสมองด้วยการอ่านผ่านการเล่นเกมการอ่านจากหนังสือวรรณกรรมที่ต้องอ่านก่อนโต  เช่น Why  สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์
      ซึ่งจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อชวนชิมอาหารสมอง  นำกระบวนการอ่านแบบ  SQ3RC  เข้ามาใช้ในการพัฒนาการอ่าน  ทำให้นักเรียนมีชิ้นงาน/ผลงานการอ่านเป็นของตนเอง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,16:12   อ่าน 596 ครั้ง