ภาพกิจกรรม
สร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียนด้วย LIBRARY SOLUTIONS for Active Citizen
          ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้จัดทำวิจัย เรื่อง สร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียนด้วย LIBRARY  SOLUTIONS  for  Active  Citizen จัดกิจกรรมชวนชิมอาหารสมองประลองปัญญาด้วยการอ่านจากหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 6 -24 มกราคม 2563 ในช่วงเวลาพักกลางวัน  และคาบกิจกรรมชุมนุมทุกวันอังคาร  เวลา 14.00 - 16.00 น. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 770  คน  ซึ่งแบ่งเป็นหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องพร้อมด้วยสมาชิก ห้องละ 20 คน รวม 36 ห้อง และนักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านทั้งหมด  50  คน  โดยจัดกิจกรรมที่สนุก คลายความสงสัยตามฐานการเรียนรู้  4  ฐาน  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานการอ่านเป็นของตนเอง และนำชิ้นงานการอ่าน มาจัดมุมหนังสือควบคู่กับหนังสือ Why? เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการยืมหนังสือและเข้าใช้บริการห้องสมุด  ประกอบด้วย 
      ฐานที่ 1 ชวนชิมอาหารสมองผ่านการสังเกต  การชิม  การทดลอง  และการนำเสนอ ด้วยหนังสือสารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน Why?
      ฐานที่  2  ชวนชิมอาหารสมองด้วยการอ่านเขียนเล่าเรื่อง  เขียนตามคำบอก จากหนังสือสารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ Why?
      ฐานที่ 3 ชวนชิมอาหารสมองด้วยการอ่านผ่านการเล่นเกมการอ่านจากหนังสือ  สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน Why? เช่น เกมโยนห่วงตอบคำถามจากหนังสือ Why? เกมโยนลูกบอลตอบคำถามจากหนังสือ Why? นำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่งานวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
      ฐานที่ 4 ชวนชิมอาหารสมอง ถอดเนื้อหาในหนังสือสร้างสื่อการอ่าน เช่น 
     - โปสเตอร์ Why? น่ารู้  
     - หนังสือหน้าเดียวความรู้ Why? โดนใจ  
     - เสื้อน้อยความรู้ Why? น่าอ่าน
     - สร้างสรรค์ไอเดียละเลงความรู้ในถุงผ้า เพื่อรณรงค์ในการใช้ถุงผ้า Why? แทนถุงพลาสติก ในการใส่หนังสือ เอกสาร หรือนำไปใส่สิ่งของในการซื้อของจากร้านค้า
     - แผ่นพับน่ารู้ Why?
     - ป๊อบอัพ Why?
     - สมุดเล่มเล็ก
      
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,15:59   อ่าน 2170 ครั้ง