ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสรุปหนังสือด้วยภาพ How to Sketch - Note (อ่าน 256) 27 มิ.ย. 65
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร รางวัลซีไรต์(รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน) (อ่าน 2254) 13 พ.ค. 63
มาทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 721) 06 พ.ค. 63
นางสาวปฐมาภรณ์ ทะไชย รับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2561 (อ่าน 1031) 25 ธ.ค. 62
สุดยอด...คุณครูจัดมุมหนังสือสร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม (อ่าน 803) 10 พ.ค. 61
สุดยอดเด็กเก่ง...ระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน (อ่าน 1034) 10 พ.ค. 61
เด็กเก่ง...เด็กยอดนักอ่าน นางสาวนิสรา โทเตียน (อ่าน 636) 10 พ.ค. 61
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ส่งประกวดทักษะด้านการอ่านและการเขียนคุณค่าของวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว (อ่าน 1078) 22 ม.ค. 59
สรุปค่าเฉลี่ยการอ่าน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม ปี 2558 (อ่าน 994) 22 ม.ค. 59
กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำการอ่าน SQ3RC วันที่ 14 ส.ค.58 และ วันที่ 19 ส.ค. 58 (อ่าน 1350) 28 ส.ค. 58
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม Nanmeebooks Go Genius Champ (อ่าน 1166) 25 พ.ค. 58
แจ้งการส่งสมุดบันทึกรักการอ่าน ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 57 (อ่าน 1873) 17 ธ.ค. 57
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักการอ่านกับนานมีบุ๊คส์ ปีที่ 14 หนังสือสร้างตัวตน (อ่าน 1727) 16 ธ.ค. 57
ประกวดส่งภาพถ่ายรักการอ่าน (อ่าน 1455) 05 มิ.ย. 56
วันรักการอ่าน 2 เมษายน (อ่าน 1633) 02 เม.ย. 56
โครงการ Read Thailand อ่านเถิด..เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้า (อ่าน 2186) 31 มี.ค. 56
แผนผังห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสหราษฎร์ร์รังสฤษดิ์ (อ่าน 3903) 26 มี.ค. 56
ประกาศวิธีตามหามือถือแอนดรอยด์หาย ด้วย google Latitude (อ่าน 2222) 25 มี.ค. 56
การประกวดนักเรียนรักการอ่าน (อ่าน 2043) 05 ก.พ. 56
ทดสอบวัดระดับความรู้ คลิกเข้าสู่เนื้อหา (อ่าน 1518) 15 ม.ค. 56
งานมหกรรมการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 27 (อ่าน 1408) 15 ม.ค. 56
ทศวรรษแห่งการอ่าน ปี 2552-2561 (อ่าน 2186) 17 พ.ย. 55
แนะนำ Windows 8 (อ่าน 1805) 16 พ.ย. 55
QR Code เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ www.saharajlib.org (อ่าน 1753) 24 ก.ค. 55
ประกาศร่วมฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี อ่านหนังสือให้ได้ 26 นาที ตลอด 26 วัน (อ่าน 1571) 03 ก.ค. 55
ประกาศห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน (อ่าน 2183) 20 มิ.ย. 55
ประกาศห้องสมุดเปิดให้บริการจองห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (อ่าน 1407) 18 พ.ค. 55
ประกาศห้องสมุดเปิดให้บริการ Internet สำหรับนักเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.50 - 12.45 น. (อ่าน 1342) 18 พ.ค. 55