ผลงานนักเรียน
Powerpoint แนะนำสื่อนวัตกรรมการอ่านวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว เป็ดความรู้
Powerpoint แนะนำสื่อนวัตกรรมการอ่านวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว เป็ดความรู้

  1.นางสาวนุศรา    ศรีหะมงคล   เลขที่ 23

  2.นางสาวภาณิศา  อุผา   เลขที่ 29

  3.นางสาววารุณี    หาคำ   เลขที่ 32

  4.นางสาวศศิธร    ศรีหะมงคล   เลขที่ 34

  5.นางสาวอินธิรา    ขันทะชา   เลขที่ 43


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2559,14:20   อ่าน 1060 ครั้ง