ข่าวประชาสัมพันธ์
สุดยอดเด็กเก่ง...ระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน
สุดยอดเด็กเก่ง...รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ประกวดคลิปวิดีโอเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน  นางสาวนิสรา  โทเตียน  และนางสาวศศิธร  เสนเพ็ง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  รางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ  ปีที่  17  ปี  2560
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,12:15   อ่าน 1032 ครั้ง