ข่าวประชาสัมพันธ์
สุดยอด...คุณครูจัดมุมหนังสือสร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม
สุดยอด...คุณครูจัดมุมหนังสือสร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ ประกวดจัดมุมหนังสือสร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม  โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ  ปีที่  17  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  คือ  ครูอัตถจริยา  มุงคุณ  ครูโสภาพันธ์  คนตรง  และครูณัฐธิดา  สิงห์สถิตย์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,12:22   อ่าน 803 ครั้ง