ข่าวการศึกษา
โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ยังเรียนฟรี! ที่พักฟรี! และมีเงินเดือนให้! พร้อมบรรจุเป็นข้าราชการติดยศ “สิบตรี” อีกด้วย สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากจะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ปีการศึกษา 2563 

ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 6 เดือน

เป็นหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาที่โรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1 ปี และจะไปศึกษาที่โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ จำนวน 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้บรรจุเข้ารับราขการเป็นสิบตรีประจำในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า โดยมีจำนวรับสมัครรวมทั้งสิ้น 1,985 นาย แบ่งออกเป็น…

 • บุคคลพลเรือน จำนวน 1,092 นาย
 • ทหารกองประจำการ จำนวน 893 นาย

โรงเรียนนายสิบทหารบก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2545)
 • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก อายุต้องไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2539)
 • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุต้องไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2539)
 • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุต้องไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2539)
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุต้องไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2539)
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า
 • เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://atc-rta.thaijobjob.com
 • รายละเอียดทั้งหมด : https://file.job.thai.com
 • กำหนดการสอบ : วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลการสอบ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิชาการสอบภาควิชาการ ได้แก่

 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • วิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม, ความรู้เกี่ยวกับทหารเบื้องต้น/วิชาทหารตามแบบการฝึกทหารใหม่)

** เมื่อน้อง ๆ สามารถสอบผ่านข้อเขียน (ภาควิชาการ) ได้แล้วนั้น ก็จะมีการสอบอีก 2 ครั้ง ได้แก่ การตรวจประวัติอาชญากรรม/การสัมภาษณ์/การตรวจโรค/การรับเอกสารผู้สอบผ่านภาควิชาการ ระหว่างวันที่ 3 – 6 และ 9 – 10 มีนาคม 2563 และการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย และการทดสอบการว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ 20, 23 – 27 มีนาคม 2563 รายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

เฟซบุ๊กโรงเรียนนายสิบทหารบก : คลิกที่นี่

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,14:39   อ่าน 814 ครั้ง