ผลงานเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน  ประจำปี 2561  จากโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ  ปีที่ 18  
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,14:15   อ่าน 584 ครั้ง