E-BOOK นวัตกรรมการเรียนการสอน
คีตมหาราช

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทิดพระเกียรติพระอัจริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน

เข้าชมเว็บไซต์คีตมหาราชได้ที่นี่http://royalmusic.tkpark.or.th

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2556,21:59   อ่าน 1770 ครั้ง