E-BOOK นวัตกรรมการเรียนการสอน
ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน

“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน”เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอสมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมาพัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549

เข้าชมขุมทรัพย์ของแผ่นดินได้ที่นี่http://valuablebook.tkpark.or.th

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2556,22:02   อ่าน 2169 ครั้ง