E-BOOK นวัตกรรมการเรียนการสอน
วัตถุเล่าเรื่อง
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับกรมศิลปากร ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราววิถีชีวิต แนวคิด มุมมอง ความงาม และความรักของคนยุคสมัยต่างๆ ผ่านสายตาของภัณฑารักษ์ จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ชุด “วัตถุเล่าเรื่อง” พร้อมวีดิทัศน์ แบ่งเรื่องราวเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ “คนก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทย”“กินอยู่อย่างไทย”และ“โปสการ์ดเล่าเรื่อง ปัจจัยสี่ของชีวิต”
เข้าชม เว็บไซต์วัตถุเล่าเรื่องได้ที่นี่http://book.tkpark.or.th/
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2556,22:03   อ่าน 1702 ครั้ง