นักเรียนยอดนักอ่าน
นักเรียนยอดนักอ่าน นางสาวปฐมาภรณ์ ทะไชย ประจำปี 2561

วันที่  21  มีนาคม  2562 นางสาวปฐมาภรณ์  ทะไชย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับประทานรางวัลยอดนักอ่าน  ประเภทนักเรียน  ประจำปี  2561  จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  รางวัลจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,14:31   อ่าน 528 ครั้ง