ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ห้องสมุดดีเด่น ปีการศึกษา 2555 ...หนังสือ คือ เพื่อนชีวิต...การแสวงหาความรู้เป็นการพัฒนาการศึกษาที่ก้าวไกลและยั่งยืน... ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 14 ปี 2557 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ผลงานเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน
สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
กราฟสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด เดือนมกราคม 2559
ครูยอดนักอ่าน
ครูอัตถจริยา มุงคุณ ครูส่งเสริมการอ่านดีระดับประเทศ ปี 2560
นักเรียนยอดนักอ่าน
นักเรียนยอดนักอ่าน นางสาวปฐมาภรณ์ ทะไชย ประจำปี 2561
5 อันดับนักเรียนยืมหนังสือมากที่สุด
5 อันดับนักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
5 อันดับนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด
3 อันดับ นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด เดือนมีนาคม2557
5 อันดับ หนังสือที่ยืมมากที่สุด
5 อันดับหนังสือที่ยืมมากที่สุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประวัติและผลงานบรรณารักษ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอแนะนำเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน ปี 2560
Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสรุปหนังสือด้วยภาพ How to Sketch - Note
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร รางวัลซีไรต์(รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน)
มาทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
นางสาวปฐมาภรณ์ ทะไชย รับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2561
สุดยอด...คุณครูจัดมุมหนังสือสร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม
สุดยอดเด็กเก่ง...ระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
นิทาน
นิทานสอนใจ : เพื่อนยากพาย่ำแย่
หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
เปิดประตูสู่การอ่านเปิดประตูสู่อาเซียน
อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ส่งเสริมการอ่านจะสำเร็จ ต้องลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
นักเขียนแนะนโยบายการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
เยาวชนไทยอ่อนภาษาอังกฤษกว่ากัมพูชา
สกศ.เตรียมรับมือประชาคมอาเซียน
"การอ่าน" ประตูสู่อาเซียน 2012
E-BOOK นวัตกรรมการเรียนการสอน
วัตถุเล่าเรื่อง
ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
คีตมหาราช
แบบจำลองดีเอ็นเอเกลียวคู่เวียนขวาแบบบี
แบบจำลองหน่วยปฏิบัติการย่อยของเส้นใยกล้ามเนื้อ
แบบจำลองโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนชนิดเกลียวอัลฟา
E-Media
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
มหัศจรรย์นาโนเทคโนโลยี
สีและแสง
ในอะตอม
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ไขปริศนาพฤกษาพรรณ
แนะนำบรรณนิทัศน์หนังสือ
ฟิสิกส์สุดจ๊าก
แนะนำบรรณนิทัศน์วารสาร
ชีวจิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 389 16 ธ.ค. 2557
แนะนำ CD_ROM
CD-ROM ราชาศัพท์
แนะนำกฤตภาค
ไทยมีส่วนร่วมศึกษาจักรวาล
วิทยาศาสตร์ฉลาดจินตนาการ
ไอพีทีวี
แอปเปิ้ล
คาดปีนี้เติบโตสูงสุด 55 ปี
ติดตั้งทีวีวงจรปิดทุกสถานีขนส่ง
สาระน่ารู้
ดับร้อนให้ใจด้วย 7 วิธีง่าย ๆ
18 วิธีสร้างสุขในชีวิตเมือง
ขาดเกลืออาจเป็น โรคซึมเศร้า
สร้างเกราะทางใจ ป้องกันภาวะผิดหวังล้มเหลว
สลัดเครียด เจียดเวลาฮา
ล้างใจให้ปลอดโปร่งโล่งสบาย
บทความน่าอ่าน
พระราชทานไว้ให้แผ่นดิน หลักธรรมในพระราชา รัชกาลที่ 9 25 ม.ค. 60
เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 24 ค่ำแล้ว 25 ม.ค. 60
“รักแรกพบ” ของในหลวง ร.9 กับสมเด็จพระราชินีฯ 25 ม.ค. 60
“แก่งกระจาน” ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล 25 ม.ค. 60
รัชกาลที่ 9 ดวงพระราชสมภพเพื่อพสกนิกรของพระองค์ 25 ม.ค. 60
หลักการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในหลวง ร.9 25 ม.ค. 60
แสงแห่งพระบารมี 25 ม.ค. 60
“ธนาคารข้าว” พระราชดำริเพื่อชาวนาไทย 25 ม.ค. 60
รวมธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 25 ม.ค. 60
โครงงาน ลำนำ...ลำน้ำสงคราม 17 ก.ค. 58
ข่าวการศึกษา
โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับ ป.ตรี – ป.โท
ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตารับตรง – สอบคัดเลือก ปี 2563
โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ปีการศึกษา 2563
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน L.C. (2841/0) 21 ก.ค. 56
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน LC (16262/0) 12 ก.ค. 56
ผลงานนักเรียน
Powerpoint แนะนำสื่อนวัตกรรมการอ่านวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว แบทแมนความรู้
หนังสือเล่มเล็ก สื่อส่งเสริมการอ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เรื่อง ตุ๊กตาไทย จัดทำโดย นายเนวิน อินทร์พรหม
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน จัดทำโดย นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์สุ
เรื่อง หินเปลือกโลก จัดทำโดย นางสาวสุวรีย์ คำชนะ
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นางสาวศศิธร ศิริวงค์
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นางสาวไอลดา บริเอก
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นายนภัสกร มหาวงค์
จุลสาร สื่อส่งเสริมการอ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นางสาวไอลดา บริเอก
เรื่อง กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวอักษราภัค ไชยริบูรณ์
เรื่อง สวนญี่ปุ่น จัดทำโดย นางสาวอนันตญา ติยะบุตร
เรื่อง หินเปลือกโลก จัดทำโดย นางสาวสุวรีย์ คำชนะ
เรื่อง บัว จัดทำโดย นางสาวสุพัตรา อินทริง
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวสุชานุช ติยะบุตร
โปสเตอร์แนะนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน จัดทำโดย นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์สุ
เรื่อง สวนญี่ปุ่น จัดทำโดย นายอนุศิษฏ์ นันสีบุตร
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นายนภัสกร มหาวงค์
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวสุพัตรา อินทริง
เรื่อง การละเล่นพื้นเมือง จัดทำโดย นางสาวศุจินทรา โพธิ์สุ
เรื่อง ตุ๊กตาไทย จัดทำโดย นายเนวิน อินทร์พรหม
ผู้บริหาร

นายสนั่น เมตุลา
ผอ.โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
232 หมู่7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทร.042 - 599238
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  อัตถจริยา  มุงคุณ  saharajlib@hotmail.com